Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie -> Leertherapie

Ervaringsgerichte leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Daar leren zij zicht te krijgen op hun eigen overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen.

Groei van authenticiteit

Als therapeut ben je zelf, met alles wat er in jou omgaat, een heel belangrijk instrument in het contact met de cliënt. Daarom word je in leertherapie aangemoedigd om jezelf te verkennen zodat je een eigen stijl ontwikkelt en leert vertrouwen op je ontwikkelde intuïtie en vakmanschap. Je werkt aan groei van authenticiteit. Dat is een proces waar moed voor nodig is omdat dit vereist dat je bereid bent jezelf in alle eerlijkheid onder ogen te zien en dat kan heel kwetsbaar zijn.

Basistriade en parallelproces

Confucius zei: De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten. Daarom is het goed om je eigenaardigheden goed te leren kennen, om te weten hoe je contact maakt, hoe je vanuit je basistriade (vader – moeder – kind) je denken, voelen en handelen hebt gevormd en welke gevoelige snaren je daaraan hebt overgehouden. Deze persoonlijke ontwikkelingsweg vormt het reservoir van ervaringen van waaruit je als therapeut denkt, voelt en handelt. Het is een soort parallelproces.

Confrontatie en leerervaring

Wat je in je leven hebt meegemaakt is minder van belang dan hoe je ermee bent omgegaan. Leertherapie is vaak diepgaand en confronterend omdat je contact maakt met je eigen beschermingsmechanismes en patronen die je nodig had om jezelf in stand te houden. Vaak blijken die patronen heel vast te zitten terwijl je ze in je latere leven niet meer kunt gebruiken en iets anders nodig hebt. Kun je ze omzetten in leerervaringen? Kun je ze transformeren in ervaring en wijsheid?

Je kwaliteit als toekomstig therapeut

Het doel van leertherapie is om aan je eigen groeiproces te werken door middel van zelfreflectie op datgene wat er in je leven speelt. Je verkent je innerlijke structuur, je vergroot je ik-sterkte, je authenticiteit, je gaat keuzemomenten zien en inzetten, je leert stil te staan bij je eigen zielenroerselen en je gaat innerlijke conflicten en tegenstrijdige delen in jezelf herkennen. Dit alles is een voorwaarde om als toekomstige therapeut kwaliteit te kunnen bieden. De leertherapie bij Ineke is individueel of in kleine groepjes (maximaal 4 studenten).