Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie -> Leertherapie

Ervaringsgerichte leertherapie

Groei van authenticiteit

Als therapeut ben je zelf, met alles wat er in jou omgaat, een heel belangrijk instrument in het contact met je cliënten. Daarom word je in leertherapie aangemoedigd om jezelf beter te leren kennen. Je werkt aan een groeiende authenticiteit. Voor dit proces is moed nodig. Het vereist dat je bereid bent jezelf in alle eerlijkheid onder ogen te zien en dat kan heel kwetsbaar zijn.

Basistriade en parallelproces

Confucius zei: De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten. Daarom is het goed om je eigenaardigheden te leren kennen, om te weten hoe je contact maakt, hoe je vanuit je basistriade (vader – moeder – kind) je denken, voelen en handelen hebt gevormd en welke gevoelige snaren je daaraan hebt overgehouden. Deze persoonlijke ontwikkelingsweg vormt het reservoir van ervaringen van waaruit je als therapeut denkt, voelt en handelt. Het is een soort parallelproces.

Van confrontatie naar leerervaring

Wat je in je leven hebt meegemaakt is minder van belang dan hoe je ermee bent omgegaan. Leertherapie is vaak diepgaand en confronterend omdat je contact maakt met je eigen beschermingsmechanismes en patronen die je nodig had om jezelf in stand te houden. Vaak blijken die 'beschermjassen' heel vast te zitten terwijl je ze in je latere leven niet meer kunt gebruiken en ze jouw persoonlijke groei én jouw groei als therapeut zelfs behoorlijk in de weg kunnen zitten. Kun je je daarvan bewust worden en kun je ze omzetten in nieuwe leerervaringen? Kun je deze correctieve ervaringen integreren in jouw zijn en zo een wijzer mens worden? 

Je kwaliteit als toekomstig therapeut

Het doel van leertherapie is om aan je eigen groeiproces te werken door middel van zelfreflectie op datgene wat er in je leven speelt. Je verkent je innerlijke structuur, je vergroot je ik-sterkte, je authenticiteit, je gaat keuzemomenten zien en inzetten, je leert stil te staan bij je eigen zielenroerselen en je gaat innerlijke conflicten en tegenstrijdige delen in jezelf herkennen. Dit alles is een voorwaarde om als toekomstige therapeut kwaliteit te kunnen bieden. De leertherapie bij mij is bij voorkeur individueel.