Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Supervisie, (leer)supervisie en trainingen

Ervaringsgerichte supervisie en training

Ik begeleid therapeuten, maatschappelijk werkenden, psychologen en iedereen die met mensen werkt. We leren door reflectie op onze eigen werkervaringen, individueel of in kleine groepjes van maximaal drie personen. Het doel is om onze deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak te vergroten, daar ligt mijn expertise. Ik ben ICEEFT-register(leer)supervisor in de EFT-opleiding en LVSC-registersupervisor voor verschillende beroepsverenigingen. Ik geef ook supervisie aan studenten van de CIT- opleiding.

EFT (leer)supervisie

Ik werk volgens het model dat Lisa Palmer voor supervisie ontwikkelde. Dit model steunt op vier pijlers:

  1. een veilige en oprechte relatie tussen supervisor en supervisant, met gewaarzijn op wat er hier en nu tussen hen gebeurt; 
  2. het vergroten van de theoretische kaders zoals bijvoorbeeld het werken met de EFT-tango die zorgt voor structuur en richting in het therapeutische proces;
  3. het werken met emoties;
  4. en last but not least: het werken met hechting waarbij de aandacht ook uitgaat naar eigen gevoelige snaren en pijnplekken van de therapeut.

We werken aan de hand van door supervisanten opgenomen beeldmateriaal. De supervisie uren tellen mee voor de opleiding tot gevorderd of gecertificeerd EFT-therapeut. In de opleiding tot EFT-registersupervisor ben ik mentor voor het Supervisie op Supervisie (SOS) traject. De stappen van dit traject zijn terug te vinden op de ICEEFT-website.