Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Training, (leer)supervisie en leertherapie

Ervaringsgerichte supervisie en training

Therapeuten, coaches en psychologen worden individueel of in kleine groepjes van maximaal vier personen begeleid in het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij hun deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak. Ineke is ICEEFT register (leer)supervisor en LVSC register supervisor voor verschillende beroepsverenigingen. Ze geeft ook supervisie aan studenten van de CIT opleiding.

EFT (leer)supervisie

Ineke geeft supervisie naar het model dat Lisa Palmer hiervoor ontwikkelde. Dit leunt op vier pijlers: Alliance, Concepts, Emotions en Self-of-Therapist. In de supervisie wordt gewerkt aan de hand van door de supervisanten opgenomen beeldmateriaal. De supervisie uren tellen mee voor de opleiding tot gevorderd of gecertificeerd EFT therapeut. In de opleiding tot EFT register supervisor kan Ineke mentor zijn voor het Supervisie op Supervisie (SOS) traject. De stappen van dit traject zijn terug te vinden op de ICEEFT website.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen. Afspraken zijn in overleg te maken. Zowel individueel als in kleine groepjes. Ineke is als leertherapeut aan de CIT opleiding verbonden.