Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie -> Supervisie

Ervaringsgerichte supervisie - EFT (leer)supervisie

Ervaringsgerichte supervisie richt zich op het begeleiden van supervisanten bij hun ontwikkeling tot een beroepspersoonlijkheid. Daarbij is de concrete beroepspraktijk het uitgangspunt bij de supervisie. Door het inbrengen van eigen casussen, liefst aan de hand van videomateriaal, komen supervisanten in een leerproces waarbij zij leren reflecteren op het eigen handelen. Daardoor kan er meer rust en zelfvertrouwen ontstaan.  

Reflectie

Therapeuten, EFT therapeuten en psychologen worden individueel of in kleine groepjes begeleid door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij niet alleen hun vaardigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak, maar wordt hun deskundigheid, bijvoorbeeld van het EFT model, verrijkt. Bovendien maken zij ook als persoon een groei van betekenis door omdat het streven is: vergroten van authenticiteit in het uitoefenen van het eigen werk. Werken met emoties van de cliënt én met eigen geraaktheid.

The Self of the Therapist

De kern van ervaringsgerichte supervisie is confronteren en steunen. Daarvoor is een goed en wederkerig contact tussen supervisor en supervisanten een voorwaarde. Alleen dan kan er veilig ruimte gemaakt worden voor de Self of the Therapist. Dan kun je constructief gebruik maken van emoties die bij jou als therapeut naar boven kunnen komen in het heetst van de strijd. Het zich bewust zijn en exploreren van persoonlijke blokkades kan leiden tot een verhoogde capaciteit om empathie en responsiviteit te bereiken in therapie.

De innerlijke dialoog

Aandacht is er voor het innerlijk gesprek van de therapeut. Wat gebeurt er bij jou van binnen als je meeresoneert met of ingezogen wordt in het clientensysteem. In psychoanalytische literatuur wordt verwezen naar overdracht en tegenoverdracht. In systemische literatuur spreekt men van parallelprocessen. In EFT literatuur spreekt men over: gevangen raken in de negatieve spiraal. Het is belangrijk om plotselinge heftige reacties ten aanzien van onze clienten eerst proberen te begrijpen opdat onze reactie verteerd en daarna therapeutisch benut kan worden.

Ervaringsgericht supervisor en EFT supervisor

Ineke heeft in haar eigen opleiding en loopbaan zelf veel (leer)supervisie gehad. Zij is vooral geïnspireerd door Scott Woolley, Yolanda von Hockauf, Jos Groels en Lieven Migerode. Ze begeleidt (EFT) therapeuten individueel en in kleine groepjes. Ze begeleidt ook therapeuten in opleiding van het CIT. Mensen uit andere 'mens'beroepen zijn eveneens welkom. In de opleiding tot EFT supervisor kan Ineke mentor zijn voor een van de twee trajecten die daarvoor nodig zijn. Ook tellen de uren mee als scholingspunten voor verschillende beroepsverenigingen. Op aanvraag is het mogelijk een supervisiedag / dagdeel te verzorgen voor bijvoorbeeld intervisiegroepen.