Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie -> Nascholing

Verdieping voor EFT therapeuten

EFT therapie is gebaseerd op drie pijlers: systeemtheorie, hechtingstheorie en ervaringsgerichte (experiëntiële) psychotherapie. De Externship en de Core Skills (verfijning van de EFT vaardigheden) in combinatie met supervisie vormen een goed uitgangspunt voor het geven van EFT therapie. De theorie, de fases, de stappen en de interventies zijn dan al helder in kaart gebracht. De concepten kunnen ervaringsgericht in de praktijk worden toegepast.

Ervaringsgerichte interventies

Veel therapeuten hebben de behoefte om vanuit hun eigen praktijk over meer gereedschap in ervaringsgerichte interventies en processen te beschikken. Ineke heeft een ruime ervaring in het werken met stellen. Daarnaast heeft ze met haar Gestalt-en clientcentered achtergrond een unieke brug geslagen tussen EFT therapie en ervaringsgerichte psychotherapie. Ze helpt therapeuten op weg om meer 'taal' te creëren die verdieping in therapie stimuleert. Ook helpt ze therapeuten meer gewaarzijnte te ontwikkelen van eigen innerlijke processen om zo zichzelf meer als instrument in therapie in te kunnen zetten.

Driehoek van Bion

Ineke werkt daarbij met de Driehoek van Bion, met de Boog van Zinker (Gestaltformaties) en met onderdelen uit de Transactionele Analyse omdat dit in haar optiek een enorme verrijking en aanvulling is op datgene wat zo waardevol is in het gedachtegoed van de door Sue Johnson ontwikkelde EFT therapie, namelijk dat mensen op een meer gelijkwaardige manier op de eerste plaats zichzelf kunnen zijn. Zo kan er meer verdieping en verbinding ontstaan in hun relaties.

Lezingen en workshops

Ineke geeft lezingen, workshops en trainingen waarin zij interactief en ervaringsgericht haar collega/therapeuten meeneemt en enthousiasmeert in een unieke combinatie tussen EFT en ervaringsgerichte psychotherapie. Een voorbeeld van een vruchtbaar samengaan tussen deze twee visies is de tweedaagse training van Ineke samen met Jos Groels.

Op dit moment bereid Ineke een aantal trainingen voor speciaal voor EFT therapeuten. Informatie volgt via EFT Nederland.