Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Training, (leer)supervisie en leertherapie

Ervaringsgerichte supervisie en training

Therapeuten, coaches en psychologen worden individueel, in triades of in groepjes van maximaal vier personen begeleid in het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij hun deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak. Dit kan hun werk duurzaam verbeteren. Ineke is ICEEFT Register Supervisor en  LVSC Register Supervisor voor verschillende beroepsverenigingen.

EFT (leer)supervisie

Ineke geeft EFT (leer)supervisie naar het model dat Lisa Palmer hiervoor ontwikkelde. Dit model leunt op vier pijlers: Alliance, Concepts, Emotions en Self-of-Therapist. In de supervisie wordt gewerkt aan de hand van door de supervisanten opgenomen beeldmateriaal. Naar wens kan gekozen worden voor individuele supervisie of supervisie in kleine groepjes. De supervisie uren tellen mee voor de opleiding tot gevorderd of gecertificeerd EFT therapeut. In de opleiding tot EFT Register Supervisor kan Ineke mentor zijn voor het Supervisie op Supervisie traject. De stappen van dit traject zijn terug te vinden op de ICEEFT website.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen. Afspraken zijn in overleg te maken. Zowel individueel als in kleine groepjes.