Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Individuele therapie

Individuele therapie

De kwetsbaarheid van het bestaan

Geen mens maakt alleen maar plezierige kanten van het leven mee. Vroeg of laat stuit je allemaal op de schaduwzijden van het bestaan: je verliest je geliefde, je kunt je werk niet meer aan, je baas ontslaat je, je raakt oververmoeid, je kind wordt ziek, je beste vriendin gaat ver bij je vandaan wonen, je twijfelt aan de zin van het bestaan. Duizend en een dingen kunnen je aan het wankelen maken. Je prettige leventje zakt als een kaartenhuis in elkaar.

Obstakels voor groei

Soms ben je oersterk en heb je ondanks de rampen die je treffen verbazingwekkend veel veerkracht. En buig je als helmgras na een zware storm terug en sta je fier overeind, alsof er niets gebeurd is. Andere keren lukt dat niet en lijk je geknakt omdat de storm te meedogenloos was. Kun je door stil te staan bij wat jou belemmert obstakels voor groei wegnemen?