Praktijk voor EFT therapie en supervisie

Algemene verordening gegevensbescherming

Nieuwe privacy wet

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet die ervoor zorgt dat de privacy in alle landen van de EU op dezelfde manier is geregeld. Deze wet komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens van u vastleg in cliëntendossiers.

Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet AGV. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Je kunt altijd om inzage in je eigen dossier vragen. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Als je wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kun je dat schriftelijk kenbaar maken.