Praktijk voor EFT therapie en supervisie

Individuele therapie tarieven

Tarieven voor individuele therapie

Het tarief voor individuele therapie is € 85 per uur voor particulieren. Voor zakelijke clienten wordt in overleg een tarief afgesproken. De intake duurt anderhalf uur. Gesprekken daarna een uur. Afspraken kunnen telefonisch tot 24 uur tevoren kostenloos worden afgezegd. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan een verlaagd tarief gehanteerd worden.

Wijze van betalen

De nota’s worden eens per maand naar u verzonden. Voor particulieren: U kunt ze indienen bij uw verzekeraar. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling aan ons. Het eigen risico van de basisverzekering heeft geen invloed op deze vergoeding. Veel behandelingen vallen niet meer onder de verzekerde basiszorg. Soms is er een vergoeding mogelijke van bij VPEP, NVPA, LVPW en RBCZ aangesloten therapeuten vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding kunt u nakijken via de volgende link: www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html

AGB code in de 90 en 94 groep

Kamer van Koophandel 0917522.

Overige vergoedingen voor individuele therapie

Werkgevers of uitkerende instanties zijn soms ook bereid de kosten voor therapie te vergoeden als deze plaatsvindt in het kader van professionalisering, preventie of verkorting van ziekteverzuim.