Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Individuele therapie -> Verlies en rouw

Individuele therapie: verlies en rouw

Verlies breed gezien

De dood van een geliefde, een levenscrisis, het verlies van je baan, een ernstige ziekte, een scheiding: het zijn ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Soms kan zelfs een op het oog onbeduidend voorval of een niet van belang lijkende verandering een groot gevolg hebben. Iedereen heeft er mee te maken, maar niet iedereen kan er goed mee om gaan.

Wat brengt verlies teweeg

Verlies kan je overvallen en overspoelen. Het kan de grond onder je bestaan wegslaan en zowel je lichamelijke als je psychische gesteldheid ondermijnen. Het kan zijn dat je er alleen niet uitkomt en ook niet samen met je familie of vrienden. Als die er al zijn. Want soms sta je er écht helemaal alleen voor en ga je door diepe dalen. Dan kan individuele therapie mogelijk steun bieden.

Hoe ga je om met verlies

Verlies kan je genadeloos en wreed treffen. Hoe ga je ermee om? “Loslaten” is een advies dat je vaak hoort. Of “accepteren”. Pijnlijk als je midden in zo’n impasse zit. Want dan weet je dat het niet zo simpel is. Je kunt de knop niet omdraaien en zeggen dat het 'over' is. Rouwen is een taai, hardnekkig proces en verlies ‘verwerk’ je niet zo maar even. 

Rouwbegeleiding

Partituur spreekt liever over rouwbegeleiding dan over rouwverwerking. Rouw verwerken suggereert dat het verdriet overgaat. Maar wonden laten littekens na, verdriet laat sporen na, en het kan jaren duren voor de pijn minder wordt. En ook daarna kan oud verdriet je overspoelen als een golfbeweging waar je weinig over te zeggen hebt. "Iedere traan is ter ere van de liefde". Partituur helpt je om je emoties niet meer weg te stoppen en om je hoofd te leren buigen voor de onomkeerbaarheid van levenstragedies.