Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Relatietherapie -> Hechting

Hechtingsonderzoek

Onderzoek in relatietherapie naar vroegere hechting

De manier waarop jij als jong kind gehecht bent neem je onbewust mee en tekent je latere (partner) relaties. Ben je vroeger veilig gehecht dan is de kans groot dat je later stabiele relaties hebt. Was die hechting minder veilig of misschien zelfs onveilig dan kan dat in een relatie al snel leiden tot problemen met veiligheid en vertrouwdheid.

  • Onveilig angstige hechting in het verleden kan leiden tot boos, claimend, verwijtend gedrag in het heden.
  • Onveilig vermijdende hechting vroeger kan in je huidige relatie leiden tot afstandelijk gedrag waarin je emoties onderdrukt.
  • Onveilig chaotische hechting is een mengvorm van deze twee en kan de ene keer verwijtend, de andere keer terugtrekkend, afstandelijk gedrag aanwakkeren.

Onveilige relatiepatronen

Onveilige hechting zien we terug in drie klassieke relatiepatronen:

  • De vechtrelatie met heftige escalaties waarin beide partners voortdurend in een machtsstrijd verwikkeld zijn, elkaar aanvallen en elkaar de schuld geven.
  • De relatie waarin de ene partner de andere voortdurend bekritiseert, bestookt met verwijten, achtervolgt met een eisenpakket en de andere partner zich verdedigend en soms ook vechtend terugtrekt achter een dikke muur waardoor hij voor zijn aanvallende partner onbereikbaar wordt.
  • De relatie waarin beide partners moegestreden zijn en zich terugtrekken op hun eigen eilandje en weinig emotionele verbinding meer voelen. 
Het is wel belangrijk om te weten dat hechtingspatronen kunnen veranderen. Een onveilig gehecht kind kan veranderen in een veilig gehechte volwassene. Een veilig gehechte partner, een gezonde zelfreflectie en andere gunstige omstandigheden kunnen daarbij helpen. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: een veilig gehecht kind kan door bijvoorbeeld een schadelijke partnerrelatie of door ongunstige levensomstandigheden een onveilig gehechte volwassene worden.

Gezamenlijke vijand

De onveilige relatiepatronen veroorzaken pijn en verdriet. Ze zorgen voor gevoelens van eenzaamheid en machteloosheid. Ze zorgen er ook voor dat het lijkt alsof jullie elkaars vijand zijn. Maar jullie zijn niet elkaars vijand.... jullie hébben een gezamenlijke vijand: jullie onhandige relatiepatroon dat niet werkt, waar jullie allebei last van hebben en verdrietig van worden. Samen kun je een vuist maken tegen die vijand en op zoek gaan naar iets wat wél werkt!

Relatietherapie en individuele therapie

Het komt regelmatig voor dat onveilige hechting een dermate grote invloed heeft op het aangaan van relaties dat het onvermijdelijk is dat partners een traject van individuele therapie volgen. Soms gebeurt dat in het bijzijn van de partner, soms ook niet. Dat bespreken we altijd gezamenlijk.