Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Partituur -> Therapie

Individuele therapie en relatietherapie

Therapie of levensinstelling

In therapie gaan kan een moeilijk te passeren drempel zijn. Je kunt je beschaamd, onzeker of zelfs een mislukkeling voelen als je in therapie moet. Je bent toch niet gek? Nee, maar soms kom je er alleen niet uit en dan is het fijn als je daar met iemand over kunt praten. Therapie klinkt zwaar als het alleen maar gaat om jouw verlangen naar bewustzijnsgroei en verandering van levensinstelling.

Therapeutische relatie

Ineke staat niet als een criticaster boven je, maar in een gelijkwaardige relatie náást je. Als tijdelijke metgezel, die probeert goed te luisteren naar wat er speelt bij jou. Soms speelt er een gevoel van leegte, alsof de rek eruit is. Of een gevoel van wanhoop omdat je niet meer weet hoe je verder moet. Ineke onderzoekt in een eerlijke, gelijkwaardige en respectvolle therapeutische relatie hoe jij je opnieuw kunt verbinden met je innerlijke vuur.

Optimistische benadering

Ineke heeft een optimistische benadering zonder de realiteit uit het oog te verliezen, en vertrouwt op jouw mogelijkheden. Je hebt vaak oneindig meer kracht in je dan je denkt. Iedereen heeft recht op zijn eigen daden, zijn eigen visie en de consequenties daarvan. Iedere keuze verdient respect. 'Willen' staat centraal in plaats van 'moeten'. Je leven bestaat uit een oneindige reeks ogenblikken, waarin je telkens weer keuzes kunt maken. Ook de keuze om het dirigentschap van jouw leven op te pakken door bijvoorbeeld in therapie te gaan.