Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Partituur -> Methodiek

Methodiek

Humanistische benadering

Ineke zoekt naar wat jij nodig hebt en bij jou past. Ze is geïnspireerd door humanistische en ervaringsgerichte stromingen zoals de Emotionally Focused Therapy van Sue Johnson, de hechtingstheorie van John Bowlby, de cliëntgerichte therapie van Carl Rogers, de Gestalttherapie van Fritz Perls, het focussen van Eugene Gendlin en de systeemtheorie van Iván Böszörményi-Nagy.

Emotie en gevoel

Ineke schept ruimte die jij nodig hebt om je weer verbonden te kunnen voelen met je oorspronkelijke, authentieke emoties en gevoelens. Vaak zijn deze ver weggeraakt doordat we ons al jong hebben aangepast aan de eisen van onze omgeving. We hebben maskers opgezet en geleerd ons te ‘gedragen’. We spelen vaak rollen, uit angst er niet bij te horen.

Hier en nu

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je leven. Als je last hebt van angsten, frustraties of demonen van vroeger, dan is dat geen verleden maar een stuk van jezelf nu. Je verleden actualiseert zich in het heden. Je kunt pas echte ruimte voelen als je leeft vanuit dat hier en nu. Als je je bewust wordt van wat je hier en nu doet, wat je daarbij voelt en hoe je dat merkt in je lijf. Ineke helpt je het gevoel hiervoor te verfijnen.

Bewustwording

Ineke confronteert waar nodig, liefdevol, pelt schillen van de ui. Verlaat zich niet alleen op je verstand, maar vooral op je beleving en je emoties. In elke emotie schuilt een kans om contact te maken met jouw diepste kern. Als je gaat inzien hoe je jouw gewoontepatronen, clichés en maskers zelf in stand houdt, dan ga je ook begrijpen dat je een keuze hebt. Alles laten zoals het is. Of er iets aan doen, risico’s nemen in de hoop dat jij weer echt tot bloei komt.